Slovensko – po stopách společné historie

Slovensko

V současné době připravujeme již 23. pořad. V naší, více než dvacetileté historii, jsme se poprvé rozhodli zmapovat krajinu, kterou máme v těsném sousedství. Povídat si budeme o zemi, která byla po dlouhá léta naší součástí. Myslíme si totiž, že část mladších diváků by si na důležitou etapu obou dnešních zemí už nemusela vzpomenout, a proto cítíme povinnost tuto historii připomenout.

Slovensko nabízí nespoutanou divočinu Tater, krásná města, lokality s obdivuhodnou přírodou, vodstvo, termální koupaliště, lázně i nespočet dalších lákavých míst. Také zde můžete najít i neméně zajímavé lidi. Na salaších totiž ještě stále existují typičtí bačové, kteří se starají o svá stáda ovcí a zpracovávají tu tradičním způsobem tolik oblíbené slovenské sýry.